MULTIELASTIK

  • Buitenshuis
  • Buitenshuis

Accessoires

KLEEFSTOF MULTISYELATICHE is een droge kleefstof voor het verlijmen van binnen- en buitentegels. Zorgt voor een hoge adhesie en aanvangssterkte. Na uitharding wordt het water- en vorstbestendig.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Alle gronden moeten goed gedeponeerd, dragend, vast en homogeen, gelijkmatig en stof-, vet-, vet-, ontkistings-, verfresten etc. en vet- en vetvrij zijn. Onstabiele, slecht hechtende, onstabiele lay-outs en coatings moeten worden verwijderd. Inwendige betonsubstraten moeten minstens 3 maanden oud zijn, pleisters en cementdekvloeren moeten minstens 4 weken oud zijn. Anhydrietvloeren moeten geschuurd en ontstoft worden. De oneffenheden van de ondergrond moeten worden verwijderd door middel van egaliseren en moddermortel. Sterke en ongelijkmatig zuigende gronden (bijv. cellenbeton, gipskarton) en stoffige gronden dienen met een primer te worden geprepareerd.

PRODUCTVOORBEREIDING

Het droge mengsel wordt geleidelijk met voldoende schoon en koud water in een vat gegoten, waarbij met de hand of mechanisch met een langzaam draaiend roerwerk wordt geroerd tot een homogene massa is bereikt. Laat 5 minuten staan en meng nogmaals goed. Indien een deel van de  pakket moet worden gebruikt, moet het droge mengen grondig worden gemengd, aangezien de bestanddelen tijdens het vervoer kunnen zijn gescheiden. De uitgeharde verbinding niet met water verbrijzelen of met vers materiaal vermengen.

GEBRUIKSMETHODE

De geprepareerde mortel wordt op een stalen vlotter aangebracht en onder sterke druk in een dunne laag op het substraat aangebracht. Vervolgens een dikkere mortellaag aanbrengen en met de tandrand van de spaan onder een hoek van 45-60° op de ondergrond trekken. De grootte van het met mortel beklede oppervlak moet worden aangepast aan de mogelijkheid om tegels te leggen zodat de tijd die nodig is om de mortel open te drogen, niet wordt overschreden. Het kan worden gecontroleerd door het aanraken van de mortel met de vinger – als het niet langer hecht, de tijd van open drogen wordt overschreden en de mortel moet worden verwijderd uit de ondergrond en een nieuwe aangebracht. De tegels worden zoals aangegeven op de verpakking van de tegels gelijmd. De tegels niet inweken vooraleer ze aan elkaar te lijmen! Druk de Tegels gelijkmatig op elkaar zodat de lijmmortel op minimaal 70% van het tegeloppervlak hecht. Zeer grote Tegels moeten zo gelegd worden dat de mortel minimaal 90% van het tegeloppervlak hecht. De lijmmortel moet ook op het volledige oppervlak van de achterkant van de tegel worden aangebracht in een dunne laag van dezelfde dikte die alle profielen bedekt. De breedte van de voegen is afhankelijk van het tegeltype. Voordat de mortel verhardt, moet de resterende mortel uit de voegen worden geschraapt. Aan neerslag blootgestelde gevels moeten tot aan de impregnering tegen regen worden beschermd en zo nodig aan elkaar worden gelast.

BEWARING

Bewaar de Kleefstof in de originele verzegelde verpakking. op een droge plaats gedurende 12 maanden vanaf de op het deksel vermelde productiedatum.

PRESTATIEKENMERKEN:

tot 3 m2 uit één pakket