VOEG Rustical

  • Buitenshuis
  • Buitenshuis

Accessoires

RUSTICAL – MORTEL OM TE VOEGEN

TOEPASSING:
RUSTICAL mortel voor voegwerk van STEGU is een droge voegpasta voor gevelstenen die steen en zandsteen nabootsen, maar ook voor natuursteen en sommige klinkersoorten. Het wordt gekenmerkt door flexibiliteit, verhoogde hechting op het oppervlak en weerstand tegen weersomstandigheden (vorst- en waterbestendig). Het kan zowel binnen als buiten gebruikt worden op gevels van gebouwen en hekstijlen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING:
Voor het voegen moet de gevel droog zijn en moet de lijm waarmee de tegels worden verlijmd volledig gebonden zijn. Uitstekende lijmresten buiten het voegoppervlak en de oude voeg met een spatel verwijderen.

UITVOERINGSMETHODE
Bereid ca. 2 kg droge mortel (in grotere hoeveelheden wordt de voeg voorverlijmd voordat de voeg wordt gevormd) in een schone emmer, zonder resten van de vorige voeg, en voeg water krachtig roeren tot een uniforme voegmassa wordt verkregen. Na ca. 3 minuten opnieuw roeren. Breng de voeg aan op de voegen met behulp van het bijgeleverde gat met een diameter van ca. 8 mm. Na ca. 2 minuten de voeg in de voeg drukken met de voeg of aan de achterkant van de aangebouwde borstel. Verwijder de overtollige voeg met een spatel. De verwerkingstijd van de bereide massa mag niet meer dan 15 minuten bedragen. De droogtijd van de voegen kan afhankelijk van het type tegel en de weersomstandigheden korter zijn (bij tegels in pleisterwerk of temperaturen boven 20°C).Na het aandrukken van de voeg, alvorens deze te binden met een kwast, geven we het oppervlak van de voeg zijn definitieve uiterlijk, waarbij we niet vergeten om de tegels te bevuilen. Het poetsen van het oppervlak van de voeg kan maar één keer gebeuren, omdat de correcties leiden tot verkleuring van het geveloppervlak en kleurverschillen van de voeg. Als de tegels vuil zijn, mag de gevel niet met een vochtige spons of doek worden gereinigd.

UITVOERINGSINSTRUCTIES
De werkzaamheden moeten in droge omstandigheden bij lucht- en grondtemperaturen tussen +5°C en +20°C worden uitgevoerd. Bescherm verse voegen tegen regen, zon, dauw, temperatuurdaling tot onder +5°C en sterke wind minstens 24 uur (3 dagen in het geval van hekstijlen) na voltooiing van de werkzaamheden en onderhoud van het geveloppervlak minstens 7 dagen na voltooiing van de werkzaamheden. Voegmortel “Rustikal” bevat cement en is alkalisch in combinatie met water. Bescherm de huid en ogen. Bij contact met de ogen de ogen met veel water afspoelen en bij roodheid een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Stof niet inademen.

OPSLAGMETHODE:
De voeg moet worden opgeslagen in een droge en koele plaats in de originele verzegelde verpakking gedurende 12 maanden vanaf de datum van vervaardiging.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Mengverhouding: ca. 1,8 liter water per 15 kg droge mortel.
Levensduur: 15-20 minuten (afhankelijk van de omgevingstemperatuur).
Duur van de prebinding: 24 uur.
Volledige inbindtijd: 28 dagen.
Debiet: tot 5 m2 per verpakking (afhankelijk van het type tegel en de breedte en diepte van de voeg).

ACHTING
De kleuren van de las op de verpakking moeten vanwege de druktechniek als benaderend worden beschouwd.

KLEUR:
– wit
– beige
– grijs